Karya sosial

Iki ditetepake minangka ningkatake kualitas urip kanthi disiplin profesional lan akademik diarani Pekerjaan Sosial.

Jurnal
Sosiologi Pekerjaan Sosial, Humaniora, Ilmu Sosial Integratif, Ilmu Pedesaan, Psikologi Sosial, Karya Sosial, Studi Media, Studi Etnis lan Ras.