Demografi

Pasinaon populasi manungsa kanthi cara statistik kanthi nganalisa populasi urip diarani Demografi.

Jurnal Demografi Gegandhengan
Jurnal Sosiologi Inggris, Modal & Kelas, Masalah Kehakiman Pidana, Perawatan Komunitas, Jurnal Pembangunan Komunitas.
Studi Komparatif ing Masyarakat lan Sejarah.