Medicina Física

A rama da medicación que xestiona a conclusión e o tratamento de enfermidades e danos por métodos para operadores físicos, como control, frotación nas costas, exercicio físico, calor ou auga.